Tags Hugo Fiennes

Tag: Hugo Fiennes

iPhone bí ẩn khiến kỹ sư phát triển sản phẩm cũng...

Các cựu kỹ sư Apple gồm Hugo Fiennes, Nitin Ganatra và Scott Herz đã có cuộc trao đổi về sự phát triển của iPhone...