Tags Https://www.gizmochina.com/2017/03/16/chinas-smic-announces-plans-start-7nm-production-development-rival-tsmc-samsung/

Tag: https://www.gizmochina.com/2017/03/16/chinas-smic-announces-plans-start-7nm-production-development-rival-tsmc-samsung/

Cuộc đua sản xuất CPU trên tiến trình 7nm có thêm...

Tuy những điện thoại trang bị CPU được sản xuất trên tiến trình 10nm còn chưa được bán ra thị trường, nhưng cạnh tranh...