Tags HTCm CEO HTC

Tag: HTCm CEO HTC

Khi nụ cười người đàn bà quyền lực nhất HTC qua...

Tia hy vọng sống sót của duy nhất của HTC là khi Google mua lại mảng kinh doanh smartphone. Cơ hội đó đã bị...