Tags Hangouts meet

Tag: hangouts meet

Google tách Hangouts thành Meet và Chat

Hai ứng dụng vừa được tách ra từ Google Hangouts có tên Meet và Chat sẽ đảm nhiệm những nhiệm vụ khác nhau nhằm...