Tags H6D-400C

Tag: H6D-400C

Hasselblad H6D-400C chiếc máy ảnh có thể chụp ảnh độ phân...

H6D-400C là chiếc máy ảnh vượt qua mọi giới hạn của một chiếc máy ảnh thông thường. Với nhu cầu cơ bản của một...