Tags Gửi tiền bằng Gmail

Tag: gửi tiền bằng Gmail

Bây giờ bạn đã có thể gửi tiền bằng Gmail như...

Nếu bạn cảm thấy chưa phù hợp lắm với ứng dụng Venmo của PayPal hay Wallet của Google, bạn vẫn có một cách mới...