Tags GSMA

Tag: GSMA

Thuê bao di động hiện đã bao phủ 2/3 dân số...

Theo thông báo đến từ GSMA Intelligence, lượng thuê bao di động trên phạm vi toàn cầu hiện đã đạt con số 5 tỉ,...