Tags Golf

Tag: golf

Nike phát triển công nghệ theo dõi đường bóng cho các...

Hệ thống mắt kính theo dõi đường bóng golf của Nike sẽ giúp hỗ trợ trong quá trình huấn luyện vận động viên chơi...