Tags Giới hạn bitcoin

Tag: giới hạn bitcoin

Giải mã lý do vì sao bitcoin lại bị giới hạn...

Cần hiểu rằng, việc Bitcoin bị giới hạn số lượng hoàn toàn do thuật toán lập trình tạo ra, chứ không phải thực sự...