Tags Giấy vệ sinh

Tag: giấy vệ sinh

Trang bị nhận diện khuôn mặt để bắt trộm giấy vệ...

Bắc Kinh gặp phải một số vấn đề về giấy vệ sinh và thủ đô này đã sử dụng công nghệ nhận diện khuôn...