Tags Giám đốc khu vực lenovo

Tag: giám đốc khu vực lenovo

Lenovo chính thức có Tổng giám đốc Khu vực Đông Dương...

Ông Thaneth Angkasirisan vừa được Lenovo bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Lenovo khu vực Đông Dương. Ông sẽ phụ trách các hoạt hoạt...