Tags Giải pháp thông minh

Tag: giải pháp thông minh

Đưa TP.HCM trở thành thành phố thông minh là nhiệm vụ...

Tại hội nghị về thành phố thông minh - Smart City 2017, Bí thư thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện...

TP.HCM tổ chức hội nghị quốc tế về Thành phố Thông...

Hội nghị quốc tế về Thành phố Thông minh được tổ chức nhằm mục đích đưa ra các giải pháp thông minh trong việc...