Tags Giá iPhone 8 bao nhiêu

Tag: Giá iPhone 8 bao nhiêu

Loạn thông tin giá bán iPhone 8

Trên 1.000 USD hay 999 USD? Mới đây, thêm thông tin khẳng định iPhone 8 sẽ có giá bán khởi điểm 870 USD. Mới đây,...