Tags Gear

Tag: gear

Samsung được cấp bằng sáng chế cho màn hình thứ hai...

Bằng sáng chế mới của Samsung thể hiện việc đưa thêm một màn hình thứ hai ở vòng benzel lên những chiếc đồng hồ thông minh của...
Di Động Việt