Tags Galaxy Note 10 Pro

Tag: Galaxy Note 10 Pro

Đây là hình ảnh kết xuất đồ họa Galaxy Note 10...

Cái nhìn đầu tiên về biến thể Pro của Galaxy Note 10 đã xuất hiện, cung cấp thiết kế của phiên bản cao cấp...