Tags FPT.eHospital

Tag: FPT.eHospital

FPT mang đến hội thảo Smart City 2017 ba giải pháp...

Trong khuôn khổ sự kiện Hội nghị Quốc tế về thành phố thông minh 2017, FPT đã mang đến ba giải pháp thông minh...