Tags Fix

Tag: fix

Đã có Android Nougat 7.1.2 cho các điện thoại Pixel C...

Một số người dùng sở hữu Pixel C và Nexus Player đã báo cáo về việc nhận được thông báo về bản cập nhật Android mới nhất...