Tags FastGo

Tag: FastGo

Thêm một đối thủ cạnh tranh khác của Grab tại TP.HCM

Ngày 10/8, FastGo đã chính thức có mặt tại TP.HCM và đồng thời bắt đầu triển khai dịch vụ FastBike Pro tại thị trường này. Sau hơn...