Tags Family Hub 2.0

Tag: Family Hub 2.0

Thiết bị tiếp theo hỗ trợ Bixby sẽ là tủ lạnh?

Trợ lý ảo tích hợp trí thông minh nhân tạo Bixby được ra mắt đầu tiên trên Samsung Galaxy S8. Hiện tại, Samsung đang...