Tags Facial recognition

Tag: facial recognition

S8 sẽ dùng nhận diện khuôn mặt để xác thực thanh...

Một báo cáo mới nhất cho rằng tính năng nhận diện khuôn mặt trên Galaxy S8 có thể được dùng trong việc xác thực...