Tags EU

Tag: EU

Liên minh châu Âu buộc các hãng công nghệ chia sẻ...

Liên minh châu Âu (EU) muốn trao quyền cho cảnh sát có thể thu thập thông tin, từ các công ty internet như Facebook,...