Tags ElcomSoft

Tag: ElcomSoft

Apple không thực hiện cam kết xóa các ghi chú đã...

Mặc dù iCloud có trách nhiệm xóa vĩnh viễn các ghi chú mà người dùng đã xóa sau 30 ngày, nhưng dường như nó...