Tags Dữ liệu lớn

Tag: Dữ liệu lớn

Dữ liệu lớn giúp chẩn đoán chứng rối loạn tự kỷ...

Các nhà khoa học tại Học viện Rensselaer Polytechnic ở New York đã phát triển một thuật toán có thể dự đoán chính xác...