Tags Dolby Atmos

Tag: Dolby Atmos

Cách kích hoạt âm thanh Dolby Atmos trên Windows 10

Windows 10 Creators Update bổ sung khả năng hỗ trợ âm thanh Dolby Atmos, điều này bao gồm cả phần cứng lẫn âm thanh...