Tags độc quyền sửa chữa

Tag: độc quyền sửa chữa

Người dùng iMac Pro và MacBook Pro lại sắp bị Apple...

Báo cáo mới nhất cho thấy các cửa hàng sẽ không thể sửa chữa iMac Pro hoặc MacBook Pro 2018 nếu như không được...

Apple muốn độc quyền sửa chữa iPhone

Apple đang vận động hành lang chống lại dự luật "sửa chữa công bằng". Họ muốn tự mình sửa chữa iPhone, thay vì cung...