Tags độc quyền sửa chữa

Tag: độc quyền sửa chữa

Apple muốn độc quyền sửa chữa iPhone

Apple đang vận động hành lang chống lại dự luật "sửa chữa công bằng". Họ muốn tự mình sửa chữa iPhone, thay vì cung...
Di Động Việt