Tags Doanh thu tăng

Tag: doanh thu tăng

Doanh thu HTC tăng vọt 117% trong tháng 9

Nhờ vào việc hợp tác với Google để sản xuất mẫu Pixel 2, doanh thu trong tháng 9 của HTC đã tăng đáng kể....