Tags Disslike

Tag: Disslike

Facebook đang thử nghiệm nút Downvote thay cho Disslike

Khi nhân vào nút Downvote, chủ nhân của bài post có thể yêu cầu người bình luận xoá bỏ những bình luận không mong...