Tags Dính lỗi

Tag: dính lỗi

Lỗi Windows Vista, 7 và 8 khiến máy tính bị treo...

Một lỗi vừa được phát hiện cho phép trang web nào cũng có thể khiến máy tính Windows Vista, 7 hoặc 8 bị treo...

Một số chiếc Galaxy S8 bỗng nhiên tự khởi động lại...

Một số thiết bị Galaxy S8 bỗng nhiên tự khởi động lại: chuyện gì đã xảy ra và làm thế nào để khắc phục...