Tags điều khoản dịch vụ

Tag: điều khoản dịch vụ

22.000 người đồng ý dọn vệ sinh để truy cập Wi-Fi...

Một bài học cho những ai không đọc kỹ điều khoản sử dụng dịch vụ nào đó khi 22.000 người đã vô tình chấp...