Tags điều khoản

Tag: điều khoản

Qualcomm và Broadcom đồng ý họp ngày 14/2 để bàn về...

Qualcomm đã đồng ý gặp Broadcom vào ngày 14/2 để thảo luận đề xuất 121 tỷ USD mà phía Broadcom đưa ra nhằm mua...