Tags DeepMind

Tag: DeepMind

Trí tuệ loài người giỏi nhất môn cờ vây đã phải...

Cuộc chiến giữa trí tuệ loài người với trí thông minh nhân tạo ở lĩnh vực cờ vây gần như đã ngã ngũ sau...

AlphaGo vừa đánh bại kỳ thủ cờ vây số 1 thế...

AlphaGo đến từ nhóm AI DeepMind của Google đã làm được điều mà nhiều người không làm được, đó là đánh bại Ke Jie...