Tags DDR4

Tag: DDR4

Thế hệ RAM tiếp theo sẽ có tốc độ nhanh gấp...

JEDEC, hiệp hội quản lý các tiêu chuẩn bộ nhớ đã ra thông báo về việc đang phát triển tiêu chuẩn RAM tiếp theo...