Tags đào tạo bác sĩ

Tag: đào tạo bác sĩ

Chế tạo tai nghe VR giúp đào tạo các bác sĩ...

Nhóm Immersive Media Initiative của Đại học Ohio State đang phát triển một công cụ thực tế ảo nhằm mục đích đào tạo các...