Tags đăng startus lên YouTube

Tag: đăng startus lên YouTube

YouTube cho phép đăng ảnh và dòng trạng thái như Facebook

Tính năng này cho phép các YouTuber tạo bài đăng bằng chữ hoặc đăng tải các hình ảnh trực tiếp lên kênh của mình....