Tags Đại học FPT

Tag: Đại học FPT

Đại học FPT thông tin chính thức về việc thử nghiệm...

TS.Lê Trường Tùng, Chủ tịch HĐQT Đại học FPT cho biết, việc thử nghiệm của trường dự kiến sẽ chỉ ở quy mô nhỏ...