Tags đa người dùng

Tag: đa người dùng

Ngay cả Touch ID được sinh ra cũng chỉ để hỗ...

Mặc dù hiện nay bạn có thể khai báo nhiều người dùng đăng nhập vào iPhone với Touch ID nhưng trong thực tế khi...