Tags Chuyển mã vùng

Tag: chuyển mã vùng

VNPT, Viettel hoàn thành chuyển mã vùng điện thoại cố định...

Ngày 15/4, đại diện các doanh nghiệp VNPT và Viettel đều khẳng định đã chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định giai đoạn...