Tags Chủ tịch

Tag: chủ tịch

Cựu chủ tịch kiêm CEO Google bất ngờ ngừng điều hành...

Eric Schmidt, cựu chủ tịch kiêm CEO Google vừa thôi chức chủ tịch điều hành tại công ty mẹ Google, Alphabet, sau gần 18...
Di Động Việt