Tags Chip A 10X

Tag: Chip A 10X

Chip A 10X trên iPad Pro là vi xử lý 10nm...

Chip A 10X trên iPad Pro là thế hệ chip đầu tiên của Apple  sử dụng tiến trình công nghệ 10nm. Việc sử dụng...