Tags Chatbot

Tag: chatbot

EmBot EFO giải pháp thu thập thông tin dành cho website

EmBot EFO là một dạng chatbot (trợ lý ảo) được tích hợp trên website của doanh nghiệp, hỗ trợ tối ưu việc thu thập...

Chatbot Microsoft chê Windows 10, ngợi khen Windows 8.1 và… Linux

Microsoft đã gặp khó khăn trong việc phát triển chatbot khi Zo có những câu trả lời kỳ quặc không như mong muốn, đặc...