Tags Chân dung

Tag: Chân dung

Các nhà lãnh đạo nổi tiếng đang sử dụng điện thoại...

https://www.youtube.com/watch?v=ftiUVcbKjVM Với những tổng thống, thủ tướng hay nguyên thủ quốc gia nổi tiếng thế giới, những người mà thông tin liên lạc, danh bạ,...