Tags Chặn bình luận

Tag: chặn bình luận

Instagram sử dụng máy học để chặn bình luận xúc phạm

Đã có rất nhiều mạng xã hội quan tâm tới việc chặn các bình luận xúc phạm như Facebook hay Twitter. Và nay mạng...