Tags CEO Thế giới Di Động

Tag: CEO Thế giới Di Động

CEO Thế giới Di động Trần Kinh Doanh sẽ là Chủ...

Ông Trần Kinh Doanh - CEO của Thế giới Di động có thể sẽ giữ vị trí Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ...