Tags Câu tương tác

Tag: câu tương tác

Facebook siết chặt hơn các nội dung câu like hoặc lôi...

Thuật toán mới vừa được Facebook áp dụng sẽ loại bỏ hoặc giảm tần suất xuất hiện các bài đăng có nội dung câu...