Tags Case bảo vệ

Tag: case bảo vệ

InkCase i7 biến mặt sau iPhone thành màn hình e-ink độc...

Chỉ cần gắn chiếc ốp lưng này vào mặt sau iPhone 7, người dùng có thể theo dõi được nhiều thông tin như thời...