Tags Caption

Tag: caption

Thuật toán AI của Youtube đã có thể phân biệt các...

Youtube vừa công bố thuật toán AI được hãng áp dụng vào hệ thống tự động dịch phụ đề cho các video của mình...