Tags Cảnh sát New York đổi iPhone

Tag: Cảnh sát New York đổi iPhone

Cảnh sát New York được cấp iPhone thay thế cho Lumia

Cảnh sát New York hiện đang được đổi từ những chiếc Lumia lỗi thời sang iPhone 7 và 7 Plus để phục vụ trong...