Tags Cảm biến sức khoẻ

Tag: cảm biến sức khoẻ

Sensio MT6381 mô-đun cảm biến sinh học 6 trong 1 đầu...

Cảm biến sức khoẻ mới của MediaTek hứa hẹn sẽ mang lại nhiều bước tiến mới trong việc theo dõi sức khoẻ trên smartphone. MediaTek...