Tags Bristlecone 72-qubit

Tag: Bristlecone 72-qubit

Google công bố chip lượng tử Bristlecone 72-qubit mạnh nhất thời...

Chưa ai vươn tới được ngôi vương vẫn đang bỏ ngỏ, nhưng Google tự tin rằng với Bristlecone, họ có thể làm được điều...