Tags Bom hạt nhân

Tag: bom hạt nhân

Elon Musk đưa ra cảnh báo AI có thể nguy hiểm...

Elon Musk vừa đưa ra cảnh báo rằng sẽ còn nguy hiểm hơn cả đầu đạn hạt nhân, và cần phải có một đạo...